.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرمرا با عشق خود درگیر کردی / به پایم با غمت زنجیر کردی بدان دنیای بی تو هیچ باشد / دلم را از زمانه سیر کردی تو با رفتن به پشت ابر ایّام / غروب جمعه را دلگیر کردی یا اباصالح ادرکنی… . www.kosar20.ir . امام کاظم (ع) : جسم او از دیدگان غایب ولی یاد او در دل های مؤمنین زنده خواهد بود. . . . این دیده نیست قابل دیدار روی تو/ چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را تو در میان جمعی و من در تفکّرم/ کاندر کجا روم و پیدا کنم تو را . . . . www.kosar20.ir اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم دعایم کن دوباره…

امروز پنجشنبه 25 شهریور 1400
لینک دوستان