.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرسعی گروه مسلح و تروریستی داعش ( دولت اسلامی عراق و شام ) برای حمله به ایران...! «عراق و سوریه بهانه است، ما باید بدانیم که هسته ی مرکزی شیعیان ایران است، بعد از تسلط به سوریه و عراق، به ایران حمله می کنیم.» به گزارش پایگاه علمی مذهبی کوثربه نقل از بچه شیعه، ما به کشورهای شرق آسیا می رویم و در آنجا به تبلیغ اسلام راستین! می پردازیم ولی وای به حال کشوری که مسلمان نشود!» بار دیگر اظهارات مضحک یک افسر سلفی باعث شد که مردم شرق آسیا به نابخردی پیروان این جریان ننگین بخندند! سعی گروه مسلح و تروریستی داعش…

امروز پنجشنبه 25 شهریور 1400
لینک دوستان