.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرپدر زود رفتی اما روزت مبارک... بی تو با خاطره هایت خوشم.. یا علی وز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست ... روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته ... و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه ... روز موجودی با محبت به نام پدر .. پدر عزیزم روزت مبارک پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی پدر عزیزم روزت مبارک پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده…

امروز پنجشنبه 25 شهریور 1400
لینک دوستان